Uitvaartvereniging GELOOF, HOOP en LIEFDE

Welkom op de website van Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. Wij zijn een Uitvaartvereniging met een lange historie en stellen op deze website de voor u noodzakelijke en gewenste informatie ter beschikking. Wij laten de uitvaarten verzorgen door de Associatie Uitvaartverzorging, waardoor wij met ruim 2.000 leden sterk staan tegenover deze uitvaartverzorger, met wie de samenwerking overigens uitstekend is. 

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is om door een scherp toezicht op de uitgevoerde uitvaart de kwaliteit te waarborgen en deze waar nodig door een positieve en kritische inbreng verder te verbeteren en aan te passen aan de hedendaagse wensen van de nabestaanden. Een uitvaart moet keurig worden verzorgd, maar mag niet een echt winstobject worden.

Een uitvaart kost al gauw ca. € 6.500

Geschiedenis

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde bestaat reeds meer dan 125 jaar en komt voort uit het vroegere nabuurschap.

Nabuurschap =
Het was vanouds een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen.

Wat we doen

We waarborgen de kwaliteit

We waarborgen de kwaliteit

Wanneer de vereiste kwaliteit niet in orde is, ondernemen we actie - onze vereniging gaat dan in gesprek met de organisatie die de uitvaart heeft uitgevoerd. Ook geven wij de uitvoerende organisatie constructieve feedback als er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn en evalueren we regelmatig de uitgevoerde uitvaarten.

Lees meer
Depositofonds

Depositofonds

Een deposito is een storting voor een uitvaart. De storting kan plaatsvinden bij een uitvaartdepositofonds. Het is echter geen verzekering.Los van de vereniging staat de stichting uitvaartdepositofonds Geloof, Hoop en Liefde. Via deze stichting kunnen leden van onze vereniging een reserve voor een uitvaart opbouwen, of een depot hiertoe storten.  Het depositofonds is een goede oplossing voor al wat oudere mensen die toch nog een goede financiële basis voor een uitvaart willen sluiten.
Voor depositofondsen hoeven geen vragen over de gezondheid te worden beantwoord.
Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag, verhoogd met de bijgeschreven rentevergoeding, verrekend met de kosten van de uitvaart. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld.

Lees meer
Advies en hulp

Advies en hulp

U kunt bij ons ook terecht voor advies en hulp. U staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil maar meestal komt het overlijden van een dierbare onverwacht. Direct na het overlijden moet er opeens van alles worden geregeld. Voor de nabestaanden kan dit een hele belasting zijn. Daarom is het goed om bij leven al na te denken over wat er moet gebeuren als ook u uiteindelijk wegvalt.

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde heeft daarom een Gezinsmap voor achterblijvers voor de leden waarin alle ter zake doende stukken zoals; testamenten, adressen, wensen, polissen enz. in kan worden bewaard. Deze kan gelicht worden bij overlijden en de nabestaanden hebben daaraan direct houvast voor een goede uitvaart. Tevens wordt er in deze rotperiode een hoop onnodig zoekwerk bespaart. 

Lees meer

Met trots ontwikkeld door LG Webdevelopment