Depositofonds

Op deze webpagina geven we een korte uitleg waarom een depositofonds voor u wenselijk zou kunnen zijn. We weten allemaal dat we eens zullen sterven het is alleen niet bekend wanneer en daarom willen we de zaken voor na ons overlijden goed geregeld hebben.

Waarom een depositofonds iets voor u kan zijn.

Je kunt je natuurlijk afvragen of het storten op depositofonds bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij zinvol is. Je kunt het geld toch net zo goed op een bankrekening zetten? Toch kan storting bij een uitvaarverzekeringsmaatschappij voordeliger zijn.

Op de eerste plaats is de waarde van het fonds tot € 6.744,- (2010) vrijgesteld van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. In box 3 wordt belasting geheven over vermogen, waaronder spaargeld. Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de omvang van het belastbare vermogen, nog maar één peildatum: die van 1 januari van elk belastingjaar. Er wordt dus niet meer uitgegaan van het gemiddelde van het vermogen per 1-1 en 31-12 van dat jaar.  Als het gemiddelde van het vermogen minus schulden per 1 januari een bepaalde grens te boven gaat, wordt over het meerdere in beginsel 1,2% belasting geheven. Als u onder deze heffing valt, bespaart u zich zo’n € 80,- aan belasting bij gebruikmaking van de maximale vrijstelling. Dit fiscale voordeel is wel verbonden aan de voorwaarde dat het fonds niet afkoopbaar is en het saldo aangewend wordt voor financiering van de uitvaart van een met naam genoemd persoon, of met naam genoemde personen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Op de tweede plaats kan de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelen en verzorgen. Die zorg wordt de nabestaanden dus uit handen genomen.

Op de derde plaats geven uitvaartverzekeraars vaak een korting op de kosten van de uitvaartverzorging als de uitvaart door de verzekeringsmaatschappij wordt verzorgd. In plaats van korting op de uitvaartkosten wordt soms ook een extra uitkering gedaan als de uitvaart door de verzekeringsmaatschappij wordt verzorgd.

Ik wil een depositofonds

Wilt u zich ook inkopen bij ons depositofonds klik dan op onderstaande link inschrijven om het formulier in te vullen. Dan zal er zo spoedig als mogelijk contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken over de eventuele mogelijkheden.

Inschrijven

Met trots ontwikkeld door LG Webdevelopment