Lid worden

Wilt u zich inschrijven bij onze vereniging dan kunt u onderstaand formulier invullen. 

De contributie bedraagt € 5,00 per persoon per jaar (vanaf 16 jaar) jongere kinderen zijn kosteloos lid.

Lidmaatschap mogelijkheden

A-leden

A-leden

Tot 2014 bestond ook de mogelijkheid A-lid te worden, A-leden betalen een hogere contributie. Deze was: f 38,00 = € 17,25 per jaar. Hieruit werd de ledenreserve gevormd en bij overlijden ontvingen deze leden een uitkering uit de ledenreserve. Op advies van de actuaris, die jaarlijks onze boeken controleert op rentabiliteit, is besloten m.i.v. 1 januari 2015 de mogelijkheid A-lid te worden te schrappen omdat de rente op onze ledenreserve zo laag is geworden dat nieuwe A-leden een veel hogere contributie zouden moeten betalen. Voor A-leden is de contributie m.i.v. 1 januari 2015  verhoogd naar
€ 23,00 per lid per jaar.

B-leden

B-leden

Naast een A-lidmaatschap is er ook het B-lidmaatschap. Hiervoor geldt een contributie van € 5,- per jaar. Zowel A- als B-leden krijgen bovendien een korting van € 165,- op de uitvaartnota.

Inschrijfformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met trots ontwikkeld door LG Webdevelopment